Gebouwen

Jouw bedrijfsgebouwen beschermen is eerder een noodzaak dan een verplichting. De verzekeraars bieden een volledig gamma van waarborgen aan, gaande van de klassieke brandrisico’s tot het verzekeren van jouw aansprakelijkheden.

Afhankelijk van de grootte van jouw onderneming, de activiteiten en de samenstelling der bedrijfsgebouwen is de brandverzekering onderneming éénvoudiger dan de klassieke brandpolissen.

Wat dekt deze polis?

  • brand en aanverwante gevaren, waaronder vandalisme
  • waterschade
  • glasbreuk en aanverwante gevaren
  • storm, hagelschade en aanverwante gevaren
  • natuurrampen
  • BA gebouw
  • rechtsbijstand gebouw

De polis kan nog aangevuld worden met een aantal facultatieve verzekeringen:

  • diefstal
  • alle risico’s specifieke voorwerpen
  • dekking bedrijfsschade na brand

Contacteer ons